Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

TBB’den hak düşürücü süreler durdurulsun talebi

Türkiye Barolar Birliği, TBMM’de grubu olan siyasi partilerin grup başkanlıklarına gönderdiği yazıda; İzmir depremi sebebiyle hak düşürücü sürelerin durmasına yönelik kanun değişikliği talebinde bulundu.

TBB tarafından gönderile yazı şöyle;

TBMM’DE GRUBU OLAN SİYASİ PARTİLERİN GRUP BAŞKANLIKLARINA

Konu: İzmir Depremi Sebebiyle Hak Düşürücü Sürelerin Durmasına Yönelik Kanun Değişikliği Talebi Hakkında

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem, Bayraklı ilçesinde ve özellikle adliye civanındaki binalarda yıkıma ve ağır hasara sebebiyet vermiştir.

Bize ulaşan ilk sayılara göre 800’ün üzerinde avukatlık bürosu ya kullanılamaz ya da hasar hafif olarak bildirilse dahi hasar tespiti yapılana dek girilemez durumdadır.

Adalet Bakanlığımızın, İzmir Başsavcılığımızın ve adliye çalışanlarımızın büyük gayretleriyle adliye binaları büyük ölçüde kullanıma açılmıştır. Ancak avukatların bürolarına girememesi sebebiyle, adalet hizmetinin eksiksiz yerine getirilmesi imkânı yoktur.

Her ne kadar HSK, avukatların mazeretli sayılması yönünde bir tavsiye kararı almış olsa da bu karar bağlayıcı olmadığı için farklı uygulamalar görülebilmektedir.

Bütün bunlardan çok daha önemlisi şudur: Hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri işlemektedir. Duruşmalarda mazeretli kabul edilmek bu sürelerle ilgili bir husus değildir.

Anayasamızda güvencesini bulan yargı mercileri önünde hak arama hürriyetinin korunabilmesi için, çıkarılacak bir kanunla deprem anından itibaren asgari bir ay süreyle yasal sürelerin durmasının sağlanması zorunluluk arz etmektedir.

Gereğini takdirlerinize saygıyla sunarım.

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

https://tekavukatlikburosu.com

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*